donderdag, september 28
Shadow

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk in scholen, ziekenhuizen en lokale projecten.

Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk in Oeganda kunnen in scholen, ziekenhuizen en lokale projecten zoals  binnen de woongemeenschap helpen. Om in een ziekenhuis te werken ben je verplicht om een medische graad te hebben of een redelijke medische studie en ervaring op dit gebied. De meeste ziekenhuizen zullen een schriftelijk bewijs van je studie eisen. Voor een vrijwilliger of stagiaire op dit gebied zal je plaatsing afhangen van uw kennis. Je dient bij uw aanmelding voor vrijwilligerswerk of stage een kopie mee te sturen van je diploma/certificaten op medisch gebied.

Vrijwilligerswerk in scholen. ( les geven of creatieve bezigheden)

SAMSUNG CSCJe kunt inspirerende lessen in het primair / voortgezet onderwijs geven. Lessen kunnen alleen worden gegeven in het Engels en de onderwerpen zijn onder andere: Aardrijkskunde, Gymnastiek, creatieve vakken (kunst, muziek) en computers.
Bereid je thuis goed voor wat je bijdrage zou kunnen zijn in de klassen. . Zo is het raadzaam dat je materialen gaat verzamelen om deze zelf mee te nemen. Reden hiervoor is dat de scholen zich niet alles veroorloven en vaak niet veel les materialen bezitten. Je kunt zelf op eenvoudige wijze les materiaal samenstellen.

Het bouwen van woningen en het organiseren van activiteiten in kerken, scholen.

Met betrekking tot de bouw en organiseren van activiteiten: Tijdens je verblijf in Oeganda wordt bekeken bij welke projecten wij je kunnen inzetten dit gebeurt altijd in overleg. Het kan zijn dat je bv naast het vrijwilligerswerk in een school activiteiten kunt organiseren of ondersteunen zowel in een school als binnen de gemeenschap. Mocht er tijdens uw verblijf een bouw project gaande zijn en je heeft interesse om mee te helpen dan is dit bespreekbaar.

Vrijwilligerswerk in weeshuizen.

Je kunt vrijwilligerswerk doen in een weeshuis. Hier ondersteun je het personeel met de dagelijkse werkzaamheden met licht huishoudelijk werk zoals boodschappen doen,  koken, schoonmaak en de was. Verder help je de kinderen met hun huiswerk, onderneemt activiteiten met de kinderen, gaat met ze naar de kerk op zondag, helpt de kleintjes met aankleden en naar bed brengen. Je werkt 5 dagen per week, 2 dagen per week bent je vrij en dit wordt in overleg met de andere vrijwilligers besproken welke dagen.

Om alles in goede banen te kunnen leiden en duidelijkheid te scheppen dienen de vrijwilligers akkoord te gaan met onze voorwaarden. Deze voorwaarden staan hieronder beschreven. Zodra u zich aanmeld krijgt u van ons alle voorwaarden. U  kunt daarna uw inschrijving officieel maken.

* Van onze vrijwilligers verwachten wij dat ze met goede bedoelingen naar Oeganda komen om te helpen in eén van onze projecten.
* Je respecteert de gebruiken en normen en waarden van je gastland
* Je accepteert dat je eenvoudige maaltijden krijgt
* Je verblijft in een nette lodge waar je eventueel een kamer deelt met andere vrijwilligers. ( vrouwen en mannen apart of stelletjes samen)
* Je werkt 5 dagen per week en hebt 2 dagen per week vrij.
* Je accepteert de christelijke normen en waarden en respecteert deze.
* Je mag tijdens je werkzaamheden geen alcohol nuttigen en gebruikt deze buiten je werktijden met mate.
De kosten voor een maand vrijwilligerswerk met verblijf in een lodge zijn 500 euro. Dit is inclusief 3 eenvoudige maaltijden, koffie en thee.

saltrayIn Oeganda hebben wij een lokale medewerker die de vrijwilligers begeleidt tijdens hun verblijf en als contact persoon optreedt naar de vrijwilligers. Saltray Lubega heeft in Oeganda zelf ook een organisatie. Hij geeft les in filmen aan oudere kinderen die niet in staat zijn om de hogere school opleiding te kunnen volgen. Saltray is tevens contact persoon tussen de organisaties waar wij mee samenwerken en onze stichting. Verder kent hij de kinderen die in ons project zitten en hun familie leden en is hij de aangewezen persoon om ons op de hoogte te houden van alle voor ons belangrijke veranderingen.