dinsdag, juli 16
Shadow

Visie

IMG_20150711_150614[1]
Peter Muganda en familie
Zo veel goede herinneringen die ik kreeg van het kindertehuis, maar een ding dat ik het meest waardevolle achtte, was het onderwijs. Hoewel, ik het nooit tot de hogere instelling bereikt hebt als ik had gewild ‘(Peter Muganda de oprichter)

Onderwijs is de sleutel dus noemnden we ons stichting ‘Edukey for Kids’

De visie van de stichter:

Om de kinderen op schoolgaande leeftijd naar school te laten gaan door hen te voorzien van studiebenodigdheden en later hen aan te moedigen om mee te doen aan technisch onderwijs om zo zichzelf te kunnen redden later.

Om jongeren en kinderen sterker te maken door ze in staat stellen hun capaciteit in trainingen, workshops en seminars op te bouwen.

Om Maatschappelijk Welzijn van de kwetsbare groepen te bevorderen door het verstrekken van maatschappelijke vorming, waardoor ze via traditionele dansen en drama socialiseren om ze waardevolte laten voelen in de samenleving.

Om de volgende generatie van de ouderloze kinderen Oeganda te laten rijzen door hen te voorzien van de liefde, zorg, essentiele morele waarden en vaardigheden

Om de ouder-kind relatie te verlengen. Dit doen we door middel van begeleiding van de gezinnen.

Om spirituele en lichamelijk kennis bij te brengen en emotionele zorg voor wezen en behoeftige kinderen.

Om computerlessen in de gemeenschap te geven om de jongeren en kinderen te onderwijzen.

Bouw van een school project

Om aan onze plannen die we hebben voor onze kinderen hebben te kunnen voldoen, met de hulp van vrienden en donateurs, zijn we bezig met de bouw van een kleine, maar modern kleuter- en basisschool voor beter onderwijs aan onze kinderen die momenteel nog in verschillende scholen zitten. Het schoolproject , die vooral discipline zal inboezemen en voor benodigdheden zal zorgen. In deze scholen, zullen de kinderen worden verteld hoe bijzonder ze zijn, en worden aanmoedigen om zichzelf te zijn en goede voorbeelden voor andere gemeenschappen. We weten dat veel kinderen geen kans hebben om kinderen te zijn.

Het idee van het opzetten van de missie scholen, (natuurlijk zal dit gebeuren in fasen omdat we afhankelijk zijn van donaties) zal ons helpen om niet veel geld te betalen voor onze sponsorkinderen in deze dure scholen. Volgens een eenvoudige onderzoek dat onlangsis gedaan, laten de resultaten zien dat veel van de kinderen die de overheid scholen bezicht hebben, na hun opleiding, nauwelijks een baan kunnen vinden. Wij geloven dat dit komt omdat de ideeën en vaardigheden van de kinderen en hun dromen niet in deze scholen worden meegenomen.

Translate »