donderdag, april 25
Shadow

Jaarverslag 2023

Beste lezer, bij deze presenteren wij u het jaarverslag van Edukey Gender Ondersteuningsorganisatie – Gangu – Wakiso District en Edukey – Mangaliba, district Mukono – Oeganda van het jaar 2023. We willen graag de vorderingen, uitdagingen en prestaties met u delen die in 2023 door Edukey zijn geregistreerd. Wij verzoeken u vriendelijk het verslag met aandacht te lezen en indien u advies heeft voor verbetering van onze onderwijsdiensten dit met ons te delen . Wij zouden het waarderen als u uw vrienden attent maakt op ons jaarverslag en website en hen motiveert om supporters, adviseurs, vrijwilligers, partners of promotors van Edukey  en Edukey Gender Support Organization te worden. We hebben mogelijkheden voor geïnteresseerde en bereidwillige studenten van universiteiten en hogescholen om stage te lopen, onderzoek te doen en rond te reizen door Oeganda. Er zijn vrijwilligersmogelijkheden voor degenen die hun tijd willen delen om hun vaardigheden, kennis en ervaringen op alle ontwikkelingsgebieden die empowerment geven aan de mensheid met bruikbare en winstgevende vaardigheden voor zelfredzaamheid

Beste management, medewerkers, supporters, weldoeners, promotors, ministerie van onderwijs en sport, lokale en religieuze leiders. Ik, Peter F Muganda, groet jullie allemaal namens de Edukey Gender Support Organization en de Edukey. We informeren u wat er gedurende het jaar is gebeurd, inclusief de geregistreerde prestaties en de uitdagingen waarmee het schoolmanagement en het personeel zijn geconfronteerd. Het was een keerpunt voor de school, wegens het aantal prestaties en veranderingen in de groei en ontwikkeling van de school als volgt:

A: Tegen het einde van het jaar sloot de school met een totaal aantal van 76 leerlingen. De school is van babyklas (kleuterschool) tot basisschool klas vier. Ik ben al het personeel en de administratie dankbaar die dit voor elkaar hebben gekregen.
B: De administratie is erin geslaagd om het salaris van alle leraren het hele jaar door snel te betalen.
C: De school heeft een stuk grond van twee hectare aangekocht voor de uitbreiding.
D: In het jaar is begonnen met de start van een blok met vier klassen.
E: Het is gelukt om 14 leerlingen van de hoogste klas (laatste klas van de kleuterschool) naar de basisschool over te laten gaan
F: Vergaderingen met ouders, leraren en management zijn met succes uitgevoerd

Edukey , een non-profit liefdadigheidsinstelling dat kwetsbare kinderen ondersteunt, heeft een aantal prestaties geregistreerd van de activiteiten:
1. Eind 2023 waren in totaal 93 kinderen en jongeren getraind in computervaardigheden.
2. 67 alleenstaande moeders en schoolverlaters profiteerden van de kleermakersopleiding.
3. Tegen het einde van het jaar kregen 52 alleenstaande moeders en schooluitvallers een opleiding in het kappersvak.
4. In totaal zijn 47 jongeren opgeleid in muziek, dans en drama.
Ik wil graag al die ouders bedanken die een rol hebben gespeeld bij het ondersteunen van hun kinderen om het hele jaar door naar school te gaan en ze op school te houden.

De heer Peter F. Muganda Voorzitter – Chief Executive Director – Visiedrager, Edukey for Kids & Edukey Gender Support Organization

Edukey Gender Support Organisation. – Gangu – Wakiso District
Wie zijn wij: Edukey Gender Support Organization [EDGSO] is een non-profit organisatie waarin jongeren en vrouwen centraal staan, opgericht door een groep mensen met een betrokkenheid en passie voor kwetsbare kinderen, kansarme jongeren en vrouwen . De organisatie is opgericht met als hoofddoel gezinnen te ondersteunen bij het verbeteren van hun levensstandaard door hen uit te rusten met kennis, vaardigheden, informatie en inkomen genererende activiteiten voor ontwikkeling en zelfredzaamheid. EDGSO werkt samen met Edukey, een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie in Nederland [KvK -61956112]

Onze visie: Mensen empoweren met kennis, vaardigheden en informatie voor ontwikkeling en zelfredzaamheid in de gemeenschap.

Onze missie: Mensen in de gemeenschappen voorzien van vaardigheden, kennis en informatie voor ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Doelstellingen:
1. Het bevorderen van de rechten en plichten van kinderen, jongeren en vrouwen door hen volledige toegang te geven tot kennis en informatie om volledig te kunnen deelnemen aan de ontwikkelingsvraagstukken van hun families en de gemeenschap.
2. Het vergroten van het bewustzijn en de informatie over de ontwikkeling van kinderen, vrouwen en jongeren met betrekking tot gelijke toegang tot kansen en deelname aan gemeenschapsaangelegenheden.
3. Vrouwen en jongeren ondersteunen door hun capaciteiten op het gebied van ondernemerschap en inkomen genererende activiteiten op te bouwen om hun gezinnen te ondersteunen.
4. Het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en de seksuele reproductieve gezondheid van adolescenten, preventie van HIV-overdracht en therapietrouw onder mensen in de gemeenschap.

Het bereik van onze begunstigden: De begunstigden van de organisatie zijn: weeskinderen en kwetsbare kinderen, kansarme jongeren, alleenstaande moeders en behoeftige vrouwen en ouderen in gemeenschappen.

Programma’s: Edukey -programma’s zijn: – Onderwijs en sponsoring, ontwikkeling van vaardigheden en identificatie van talenten, economische empowerment van gezinnen en bevordering van milieubescherming

Computervaardigheidstraining: Omdat computervaardigheid in deze moderne tijd noodzakelijk en belangrijk is geworden, vind Edukey het essentieel voor de generatie van vandaag om computervaardigheidsvaardigheden te verwerven, zodat ze in de wereld van de technologie kunnen aanpassen. Edukey stelt leden in staat om vaardigheden te leren. Daarom werden in 2023 in totaal 93 schoolgaande jongeren en 45 jongeren getraind in computervaardigheden. Voor de jongeren helpen de opgedane vaardigheden hen door het toe te passen op hun werkplek en bij hun eigen gebruik in het bedrijfsleven. Voor de schoolgaande kinderen is het voorlopig bedoeld voor examendoeleinden.

Muziekdans- en dramatraining: Tot de vaardigheden die door Edukey worden gepromoot behoren muziekdans en drama, die erg belangrijk zijn omdat het een bron van werkgelegenheid en therapie is. Edukey besefte het belang ervan voor jongeren en startte  trainingen in culturele muziek en dans als instrument voor sensibilisering en educatie over hedendaagse kwesties die de mens in de gemeenschap aangaan. Daarom is het hebben van een getrainde groep belangrijk voor de organisatie. Tijdens het einde van het jaar werden trainingen gegeven en werden 47 kinderen getraind.

Maatwerk en ontwerp: Werkloosheid onder jongeren is een van de problemen die de ontwikkeling van gemeenschappen en landen over de hele wereld beïnvloeden. De meeste jongeren worden opgeleid voor witte boorden banen, maar toch zijn er weinig banen voor hen. Edukey realiseerde zich dat het nodig is om jongeren te trainen in praktische vaardigheden. Een van de praktische vaardigheden waar aan werd gedacht, was het maken van kleding en haarverzorging. Het doel is om jongeren de beschikking te geven over bruikbare en winstgevende vaardigheden voor ontwikkeling en zelfredzaamheid. Tegen het einde van het jaar hadden 67 alleenstaande moeders en schoolverlaters de vaardigheden op het gebied van kleding maken en ontwerpen verworven.

Haarverzorging:
Leden van de gemeenschap die niet de kans hebben gehad om vaardigheden te verwerven, krijgen nu de beschikking over vaardigheden die hen kunnen helpen zelfstandig ondernemer te worden en iets voor hun levensonderhoud te verdienen. In het Edukey-centrum worden kappersopleidingen gegeven aan vrouwen en meisjes die de school hebben verlaten. Deze vaardigheid helpt veel vrouwen om de kost te verdienen en hun gezinnen te ondersteunen met essentiële huishoudelijke behoeften. In het afgelopen jaar hebben in totaal 52 leden van de gemeenschap geprofiteerd van de vaardigheidstraining.

Schoolprogramma’s: Onderwijs is van cruciaal belang om kinderen te helpen zich gezond te ontwikkelen en productieve leden van de samenleving te worden. Een van de belangrijkste doelstellingen van Edukey is het bieden van onderwijs en sponsoring aan kwetsbare kinderen in de gemeenschap. Edukey ondersteunt kinderen bij het verwerven van kennis, vaardigheden en informatie. Het onderwijsprogramma faciliteert de kwetsbare begunstigden met lesgeld, schoolmateriaal, schoolvereisten en monitoring om hun prestaties en vooruitgang te beoordelen. De leerkrachten boden hun onderwijsdiensten aan de kinderen aan. Het einde van het jaar werd gekenmerkt door ziekte, armoede, regenval en het onvermogen van sommige ouders om hun rol en verplichtingen na te komen. Ondanks de genoemde uitdagingen bleef zowel het personeel als de administratie aan hun diensten en verplichtingen voldoen. In totaal gingen 76 leerlingen naar school, voltooiden en promoveerden naar de volgende klas.

Learning in class.
Opleiding computervaardigheden: Wereldwijd is computer kennis overal en voor iedereen in deze moderne wereld belangrijk geworden. Vandaar de noodzaak dat de jonge generatie in een vroeg stadium computervaardigheden leert, zodat zij niet achterop raakt. Op school werden trainingslessen voor computervaardigheden geïntroduceerd om de leerlingen te helpen leren en computervaardig te worden. Leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar werden door de basisprincipes van computers geleid en tegen het einde van het jaar hadden de leerlingen de basisvaardigheden geleerd en konden ze enkele woorden typen.

 

Uitdagingen: Computervaardigheidstraining op school wordt geconfronteerd met een aantal beperkingen die een goede training en realisatie van de beoogde doelstellingen in de weg staan. De beperkingen van computertraining op school zijn: –
1. Beperkte computers voor training
2. Gebrek aan elektriciteit op school

Afstuderen:
Volgens het Oegandese onderwijssysteem beginnen kinderen met hun studie vanaf de babyklas( peuterklas) tot de top (kleuterschool) en gaan vervolgens naar de basisschool. Van topklasse tot afstuderen van basisschoolleerlingen en er wordt vervolgens een diploma-uitreiking gehouden. De school had ook haar diploma-uitreiking van 14 leerlingen die overgegaan zijn van de kleuterschool naar de basis school..

Vergaderingen: (ouders, directeuren en personeel)
Voor het soepel runnen en besturen van de school zijn vergaderingen erg belangrijk, omdat ze helpen bij het informeren en controleren van de voortgang van het schoolsysteem, het plannen van voorstellen en het corrigeren van wat mogelijk niet goed gaat. Er werden maandelijks ouder-, leraren- en directeursvergaderingen op gehouden om voortgangsrapporten en uitdagingen die zich voordeden te delen, aan te sturen, te waarderen, te ontvangen en deze zo spoedig mogelijk aan te pakken, zodat de kinderen een goede service konden worden geboden. (Zie foto’s hieronder). De bijeenkomsten hielpen en faciliteerden het goede functioneren van de school tot eind 2023.

Grond aankoop:
Edukey Community School was gezegend met een stuk grond voor de bouw van scholen. Gezien het toenemende aantal leerlingen en het beperkte aantal klassen, is er behoefte aan uitbreiding van de klassen en dus aan de aanschaf van een stuk land om meer klassen te bouwen. De heer Peter Muganda, de visiedrager, mobiliseerde middelen en kocht land voor schooluitbreiding.

Bouw:
In 2023 is begonnen met de bouw van een klaslokaal met vier blokken om de uitdaging van het groeiende aantal leerlingen en de beperkte klasruimte aan te pakken. Grote dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de bouw van een blok klaslokalen in het district Edukey Mangaliba-Mukono.

Waardering voor de supporters:
Namens de directeur Peter F. Muganda, alle betrokkenen van de stichting in Nederland, het management en de staf willen we graag onze waardering uitspreken voor iedereen die de Edukey heeft gesteund met de geregistreerde prestatie van het jaar, inclusief grond, bouw, beloningen van de leraren en het runnen van van de schoolactiviteiten. Het personeel sprak waardering uit naar Peter Muganda, de algemeen directeur, voor zijn onvermoeibare inspanning om middelen te mobiliseren. De directeuren van de school worden ook erkend voor hun aanwijzingen, begeleiding en voortdurende monitoring van de prestaties en vooruitgang van de school. Wij willen graag iedereen bedanken die met ons heeft meegelopen, geadviseerd, bezocht, gebeden en financieel heeft gesteund in het jaar 2023. Edukey en EGSO hebben hun activiteiten in het jaar 2023 kunnen uitvoeren. Uw steun heeft op welke manier dan ook enorm bijgedragen aan de geregistreerde prestaties gemarkeerd. Erkenningen gaan naar onderstaande individuele personen, bedrijven en instellingen: –
1.Ranae en Gary
2.Br. J Spronk
3. Pastor Ravi Chandran van ICC Denemarken
4.Zusters en Broeders van Evangelische
5.Gemeente de Ark Amerstfoort
6.Stichting Joseph Stichting Nederland
7.Werner op’t Land
8.Crux Engineering BV

Oproep:De directeuren doen hierbij een beroep om met dezelfde zorgzame geest, ondersteunende handen en goed hart door te gaan met het ondersteunen van de projecten, activiteiten en programma’s van Edukey om haar visie te realiseren: een volwaardige school die goede en kwalitatieve onderwijsdiensten en de ontwikkeling van vaardigheden biedt . Wij verzoeken u om meer verbindingen te leggen met gelijkgestemde mensen, bedrijven en instellingen om deel uit te maken van de Edukey-broederschap. We zouden graag zien dat bekrachtigde, geïnformeerde en bekwame mensen zelfredzame en ontwikkelingsgerichte mensen in de gemeenschap en de wereld worden.
Samen kunnen we een verschil maken in de wereld

Directeuren van Edukey: Peter F Muganda, P. Jemba, D.Bateganya, B.Nantongo ( klik op een foto om de hele foto’s te zien) 

Planning voor 2024: Voor het jaar 2024 zijn personeel en management van plan een aantal projecten en activiteiten op de school te organiseren en uit te voeren. De voorgestelde projecten en activiteiten omvatten: –
1. Training computervaardigheden
2. Maatwerk
3. Landbouw
4. Dans en drama
5. Schoolmuziektour
6. Uitwisselingsprogramma
7. Levensvaardigheden

Edukey verzoekt u vriendelijk te helpen met het volgende:
•Sponsoring van onderwijs voor kinderen
• ‘Koop een steen’ zodat we de bouw van de school kunnen afmaken
• Fondsenwerving voor de activiteiten van de organisatie
• Vrijwilligerswerk bij de organisatie
• Werk samen met de organisatie op gebieden die voor jou interessant zijn
• Voor universiteitsstudenten kun je stage lopen bij ons
• Edukey aanbevelen voor financieringsmogelijkheden van bedrijven, clubs, loterijclubs of financieringsorganisaties.
* Hulp bij het opbouwen van de capaciteit van het personeel en management

 

Translate »